Cửa Hàng Điện Nước Dân Dụng Lê Hồng, Ngọc Xuyên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 271 Nguyễn Hữu Cầu, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3861 556
Trang web
Vị trí chính xác 20.723.599.999.999.900, 1.067.758.709


Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Cơ Bảo, Liên Nghĩa