Cửa Hàng Cắt Tóc Minh Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 118, Đường Trần Văn Lan, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3977 369
Trang web
Vị trí chính xác 208.271.674, 10.670.698.639.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Hair Salon Kim Hồng, Bắc Mỹ An