Cửa hàng Biti’s – CH Bà Rịa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 170 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3733 644
Trang web bitis.com.vn
Vị trí chính xác 104.946.646, 10.717.349.279.999.900


Địa chỉ Cửa hàng Biti's - CH Bà Rịa ở đâu?

170 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Biti's - CH Bà Rịa như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30]

Địa chỉ email của Cửa hàng Biti's - CH Bà Rịa là gì?

tuvan_online@bitis.com.vn, marketing@bitis.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Giày Phương Anh