Cửa Hàng Bánh – Nước Giải Khát Lan, Vạ Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 321 Ngô Quyền, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0839 894 234
Trang web
Vị trí chính xác 208.648.897, 10.671.620.159.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Bánh - Nước Giải Khát Lan ở đâu?

321 Ngô Quyền, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bánh - Nước Giải Khát Lan như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ANH QUÂN BAKERY, Hoà Khánh Nam