Cửa Hàng Bánh Mì Nhà Vanh, Phú Lợi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ XMMF+3P4, Lê Thị Trung, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 785 46 89
Trang web
Vị trí chính xác 109.826.449, 1.066.743.257


Địa chỉ Cửa Hàng Bánh Mì Nhà Vanh ở đâu?

XMMF+3P4, Lê Thị Trung, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bánh Mì Nhà Vanh như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Pizza Anh Em, Đình Văn