Cửa Hàng Bánh Kẹo Kim Dung, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ M103/10, Khu Phố 4, Thị Xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Trãi, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3822 929
Trang web
Vị trí chính xác 113.067.671, 10.611.494.859.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Bánh Kẹo Kim Dung ở đâu?

M103/10, Khu Phố 4, Thị Xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Trãi, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bánh Kẹo Kim Dung như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Mạng xã hội của Cửa Hàng Bánh Kẹo Kim Dung là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/AmThucTinhTayNinh/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Mì Cóc Vũng Tàu 8K