CỬA HÀNG BÁCH HÓA THÁI LAN, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 744a Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0333 343 663
Trang web
Vị trí chính xác 108.092.689, 1.066.785.441


Địa chỉ CỬA HÀNG BÁCH HÓA THÁI LAN ở đâu?

744a Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CỬA HÀNG BÁCH HÓA THÁI LAN như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-18:30], Chủ Nhật:[09:00-18:30], Thứ Hai:[09:00-18:30], Thứ Ba:[09:00-18:30], Thứ Tư:[09:00-18:30], Thứ Năm:[09:00-18:30], Thứ Sáu:[09:00-18:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Guardian D2 - Bình Thạnh, P.25