Cửa Hàng Bách Hoá Hiển Nhơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường Đinh Tiên Hoàng, Phú Hậu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3534 864
Trang web
Vị trí chính xác 164.722.519, 1.075.825.246


Địa chỉ Cửa Hàng Bách Hoá Hiển Nhơn ở đâu?

Đường Đinh Tiên Hoàng, Phú Hậu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bách Hoá Hiển Nhơn như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30], Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Circle K Việt Nam