Cửa Hàng Hoa Tươi Thái Hiền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 112, Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 8470 307
Trang web
Vị trí chính xác 10.803.630.499.999.900, 10.663.293.639.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Gai Son Flower Shop, Hoà Khánh Bắc