Cozy Hue Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 28 Kiệt 42 Nguyễn Công Trứ, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3935 979
Trang web cozy-hue-hotel.business.site
Vị trí chính xác 164.697.888, 1.075.969.659


Hình ảnh

Xem thêm:  white House Hotel, Khu phố 2