Connect Travel, An Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô Q6, Đ. số 14, An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 090 559 96 56
Trang web connecttravel.vn
Vị trí chính xác 16.454.701.099.999.900, 1.076.113.845


Địa chỉ Connect Travel ở đâu?

Lô Q6, Đ. số 14, An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Connect Travel như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  HUE PRIVATE CAR - BNT TRAVEL, Trường An