Công viên Vĩnh Tràng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 996F+M86, ấp Mỹ An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 090 700 70 73
Trang web fb.com
Vị trí chính xác 103.616.695, 1.063.732.703


Địa chỉ Công viên Vĩnh Tràng ở đâu?

996F+M86, ấp Mỹ An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Công viên Vĩnh Tràng như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  BacsiThaivacongdong(HocTram), 64XX+9RV, Hốc Trâm