Công viên Đường Đôi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ PPW5+QGF, Đ. Số 8, Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 754 37 53
Trang web
Vị trí chính xác 107.469.416, 1.067.088.019


Địa chỉ Công viên Đường Đôi ở đâu?

PPW5+QGF, Đ. Số 8, Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công viên Đường Đôi như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Viên Sông Ray