Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Xây Dựng Hưng Thịnh Phát, Tân Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 160, Mới, Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0366 036 221
Trang web
Vị trí chính xác 208.898.018, 10.667.438.279.999.900


Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Thành Nam