Công Ty TNHH Thiết Kế- In Ấn Huỳnh Khoa, Vĩnh Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 70 Lê Đình Lý, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6546 986
Trang web
Vị trí chính xác 160.567.925, 1.082.114.501


Địa chỉ Công Ty TNHH Thiết Kế- In Ấn Huỳnh Khoa ở đâu?

70 Lê Đình Lý, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Thiết Kế- In Ấn Huỳnh Khoa như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-20:00], Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Quảng Cáo Và In Ấn Mx, Vĩnh Niệm