Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 Đà Nẵng, Hoà Cường Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 503 Núi Thành, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3611 320
Trang web
Vị trí chính xác 160.339.688, 10.822.274.379.999.900


Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Vân Nga, Hải Châu 2