Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Huế

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 122, Đường Sóng Hồng, Phường Phú Bài, Thị Xã Hương Thuỷ, TT. Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3862 981
Trang web
Vị trí chính xác 16.405.746.699.999.900, 1.076.859.283


Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng Vật liệu Xây dựng Nhật Huy, khu phố Đông