Công ty TNHH Khang Linh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 937M+X4H, Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3573 789
Trang web
Vị trí chính xác 10.364.939, 1.070.828.595


Địa chỉ Công ty TNHH Khang Linh ở đâu?

937M+X4H, Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Khang Linh như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thiên An Land - Bất động sản Quảng Trị