Công Ty Tnhh Đầu Tư Quốc Tế Ict, Máy Tơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 7 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3797 995
Trang web haiphongict.vn
Vị trí chính xác 208.668.068, 1.066.948.778


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sân Golf Huế