Công ty TNHH Cơ Điện VSE, Hoà Xuân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 23 Mẹ Thứ, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 113 11 61
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.023.966, 1.082.222.577


Địa chỉ Công ty TNHH Cơ Điện VSE ở đâu?

23 Mẹ Thứ, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Cơ Điện VSE như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa