Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 151 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 792 79 27
Trang web codienlanh.com
Vị trí chính xác 10.807.645.299.999.900, 1.066.745.808


Địa chỉ Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ ở đâu?

151 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Hàng Kênh