Công Ty Hệ Thống Thông Tin FPT Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô B3, Đ. Sáng Tạo, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7300 7373
Trang web fpt-is.com
Vị trí chính xác 10.767.337.399.999.900, 1.067.469.216


Địa chỉ Công Ty Hệ Thống Thông Tin FPT Hồ Chí Minh ở đâu?

Lô B3, Đ. Sáng Tạo, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Hệ Thống Thông Tin FPT Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phần mềm quản lý bán hàng - Sapo POS, 266 Đội Cấn