Công ty CPĐT Phú Thành Đạt, Hoà Cường Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 481 Núi Thành, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3555 333
Trang web phuthanhdat.com.vn
Vị trí chính xác 160.348.382, 1.082.226.125


Địa chỉ Công ty CPĐT Phú Thành Đạt ở đâu?

481 Núi Thành, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty CPĐT Phú Thành Đạt như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sàn giao dịch Bất động sản HODECO