Công ty CP Xây dựng Du lịch Hải Đăng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 367 Tân Sơn, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 094 899 10 80
Trang web haidangtravel.com
Vị trí chính xác 108.274.467, 1.066.420.776


Địa chỉ Công ty CP Xây dựng Du lịch Hải Đăng ở đâu?

367 Tân Sơn, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty CP Xây dựng Du lịch Hải Đăng như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Yến, Tân Châu