Công Ty CP Vật Liệu & Lưới Thép Hải Phòng, Niệm Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Kiến Phong, Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng Số 13B/4/170, Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 798 25 26
Trang web luoithephaiphong.com
Vị trí chính xác 20.848.948.999.999.900, 10.662.487.209.999.900


Địa chỉ Công Ty CP Vật Liệu & Lưới Thép Hải Phòng ở đâu?

Kiến Phong, Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng Số 13B/4/170, Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty CP Vật Liệu & Lưới Thép Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Phân phối Thạch Cao Hải Nguyên, Kiến An