Công Ty CP May Mặc Bình Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tổ 7, Khu Phố Bình Đức, 1 Cầu, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3755 143
Trang web protradegarment.com
Vị trí chính xác 10.907.373.699.999.900, 1.067.161.934


Địa chỉ Công Ty CP May Mặc Bình Dương ở đâu?

Tổ 7, Khu Phố Bình Đức, 1 Cầu, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty CP May Mặc Bình Dương như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30], Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm Xăng Long Đức 3, 1/3, Ấp