Công Ty Cổ Phần Yeshouse

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1370B Trường Sa, Phường 3, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 810 73 45
Trang web yeshouse.com.vn
Vị trí chính xác 10.791.929.399.999.900, 10.666.286.129.999.900


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Yeshouse ở đâu?

1370B Trường Sa, Phường 3, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Yeshouse như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dự án Đa Phúc Central Park, Đa Phúc