Công ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng AFTA, Đà Nẵng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 626 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, Đà Nẵng, 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3624 698
Trang web aftavietnam.com.vn
Vị trí chính xác 16.029.716, 108.222.393


Địa chỉ Công ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng AFTA ở đâu?

626 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, Đà Nẵng, 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng AFTA như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thiết Kế Xây Dựng TK Design