Công ty Cổ phần Long Thọ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 42 Phùng Chí Kiên, An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3822 083
Trang web longthohue.com.vn
Vị trí chính xác 164.619.678, 10.760.559.699.999.900


Địa chỉ Công ty Cổ phần Long Thọ ở đâu?

42 Phùng Chí Kiên, An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Long Thọ như thế nào?

Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sang A Vi Na, Dĩ An