Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương (KSB), Thuận Giao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3822 602
Trang web bimico.com.vn
Vị trí chính xác 109.620.958, 10.669.648.149.999.900


Địa chỉ Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương (KSB) ở đâu?

Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương (KSB) như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty quảng cáo MX, Dư Hàng Kênh