Công ty Cổ phần Dịch vụ Funi Bamboo, P

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 480 Đ. 2 Tháng 9, P, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3797 939
Trang web funibamboo.vn
Vị trí chính xác 160.355.836, 1.082.237.859


Địa chỉ Công ty Cổ phần Dịch vụ Funi Bamboo ở đâu?

480 Đ. 2 Tháng 9, P, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Funi Bamboo như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ D&T TOÀN CẦU, Thanh Lương