Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Hoàn Năng, Phú Thượng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Xóm 1, Thôn Ngọc Anh, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3958 710
Trang web
Vị trí chính xác 164.975.709, 1.076.045.609


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường mẫu giáo Phước Đông, Phước Đông