Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Hải Phòng – HEIJCO, Hồng Bàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 3 Km92 Đường 5 mới, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3538 597
Trang web heijco.vn
Vị trí chính xác 208.665.122, 10.664.577.539.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cụm Công Nghiệp Hải Sơn - Đức Hòa Đông