Công Ty Bê Tông Quảng Ninh, Tp. Hạ Long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Cụm công nghiệp, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 02033, Việt Nam
Số điện thoại 093 441 69 99
Trang web
Vị trí chính xác 20.971.197.699.999.900, 1.070.448.069


Địa chỉ Công Ty Bê Tông Quảng Ninh ở đâu?

Cụm công nghiệp, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 02033, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Bê Tông Quảng Ninh như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Máy Bê Tông Hùng Vương - Thịên Tân, Vĩnh Cửu