CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 MIỀN NAM

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tòa nhà, 58 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 197 93 96
Trang web tuyendung-batdongsan.com.vn
Vị trí chính xác 107.784.286, 1.066.633.762


Địa chỉ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 MIỀN NAM ở đâu?

Tòa nhà, 58 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 MIỀN NAM như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Địa Ốc Xanh Toàn Cầu, Hồ Chí Minh