Công ty bao bì Bình Minh Pat

Thông tin chi tiết

Địa chỉ I, Lô A59, Đường số 7, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 800 07 68
Trang web binhminhpat.com
Vị trí chính xác 108.264.521, 1.065.930.946


Địa chỉ Công ty bao bì Bình Minh Pat ở đâu?

I, Lô A59, Đường số 7, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty bao bì Bình Minh Pat như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch Vụ In Ấn A.Phương, Phước Ninh