COFFEE & TEA NGUYÊN CHẤT TRẢNG BÀNG, Hai Mươi Hai tháng Mười Hai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29Q4+38F, Hai Mươi Hai tháng Mười Hai, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 439 60 06
Trang web
Vị trí chính xác 110.376.897, 1.063.557.927


Địa chỉ COFFEE & TEA NGUYÊN CHẤT TRẢNG BÀNG ở đâu?

29Q4+38F, Hai Mươi Hai tháng Mười Hai, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của COFFEE & TEA NGUYÊN CHẤT TRẢNG BÀNG như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Mạng xã hội của COFFEE & TEA NGUYÊN CHẤT TRẢNG BÀNG là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/R15.Restaurant/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Bông Food & Drink, Bắc Mỹ Phú