Cơ sở sản xuất đèn cầy Vĩnh Hưng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 86 đường 30/4 khóm châu, long 8, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 093 915 93 91
Trang web
Vị trí chính xác 106.878.032, 1.051.155.921


Địa chỉ Cơ sở sản xuất đèn cầy Vĩnh Hưng ở đâu?

Số 86 đường 30/4 khóm châu, long 8, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ sở sản xuất đèn cầy Vĩnh Hưng như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Thanh Nam