Cơ sở Sản xuất Bánh mì Nam Phát, Hoà Hiệp Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 818 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3770 186
Trang web
Vị trí chính xác 161.120.444, 10.812.927.459.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh Kem Bảo Anh, 96, 1 N1