Cơ Sở Dán Bố Thắng Hải Cường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 118 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 138 65 50
Trang web
Vị trí chính xác 107.958.371, 10.669.830.139.999.900


Địa chỉ Cơ Sở Dán Bố Thắng Hải Cường ở đâu?

118 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Dán Bố Thắng Hải Cường như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đồ chơi xe máy Bảo