Cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và khuyết tật Hướng Dương, Mỹ Phước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 572 Tổ 18B Khu phố 2, Thị trấn, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 818 79 75
Trang web huongduong.edu.vn
Vị trí chính xác 111.553.807, 1.065.985.113


Địa chỉ Cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và khuyết tật Hướng Dương ở đâu?

572 Tổ 18B Khu phố 2, Thị trấn, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và khuyết tật Hướng Dương như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Tiểu học "A" Bình Long