CNF – cà phê & cơm trưa VP, Phường 13

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 48 Đ. Ấp Bắc, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 098 762 30 80
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.802.066, 106.641.778


Địa chỉ CNF - cà phê & cơm trưa VP ở đâu?

48 Đ. Ấp Bắc, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của CNF - cà phê & cơm trưa VP như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thung Lũng Khói Xanh, Phường 11