Clb Thể Dục Thể Hình Fit365

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 219 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 929 08 80
Trang web fit365.vn
Vị trí chính xác 107.685.281, 10.665.829.149.999.900


Địa chỉ Clb Thể Dục Thể Hình Fit365 ở đâu?

219 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Clb Thể Dục Thể Hình Fit365 như thế nào?

Thứ Tư:[05:30-22:00], Thứ Năm:[05:30-22:00], Thứ Sáu:[05:30-22:00], Thứ Bảy:[05:30-22:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[05:30-22:00], Thứ Ba:[05:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Gym Life Fitness & Yoga Quận 8