CLB Judo Tinh Võ Quận 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 756 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 220 13 57
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.531.161, 1.066.598.028


Địa chỉ CLB Judo Tinh Võ Quận 5 ở đâu?

756 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CLB Judo Tinh Võ Quận 5 như thế nào?

Thứ Tư:[17:30-20:30], Thứ Năm:[17:30-19:00], Thứ Sáu:[17:30-20:30], Thứ Bảy:[17:30-19:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[17:30-20:30], Thứ Ba:[17:30-19:00]

Hình ảnh