Clb Bóng Bàn Bình Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 636 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 714 04 91
Trang web bongban.org
Vị trí chính xác 10.974.604.399.999.900, 10.665.865.559.999.900


Địa chỉ Clb Bóng Bàn Bình Dương ở đâu?

636 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Clb Bóng Bàn Bình Dương như thế nào?

Thứ Tư:[17:30-21:30], Thứ Năm:[17:30-21:30], Thứ Sáu:[17:30-21:30], Thứ Bảy:[17:30-21:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[17:30-21:30], Thứ Ba:[17:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  CLB Bóng Bàn Bình Thạnh