Clb Bida Thành Danh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ J322+897, Phan Bội Châu, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0397 547 379
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.600.782.599.999.900, 1.070.509.072


Địa chỉ Clb Bida Thành Danh ở đâu?

J322+897, Phan Bội Châu, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Clb Bida Thành Danh như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Patin quận 7