Ciputra Club, Bắc Từ Liêm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ciputra Club, Khu đô thị Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3743 0666
Trang web ciputraclub.vn
Vị trí chính xác 21.081.051, 10.579.167.729.999.900


Địa chỉ Ciputra Club ở đâu?

Ciputra Club, Khu đô thị Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ciputra Club như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  California Fitness & Yoga