Cinemax Quảng Trị, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 150 Nguyễn Du, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0233 2248 888
Trang web cinemaxvn.com
Vị trí chính xác 16.811.230.899.999.900, 10.709.528.669.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Lotte Cinema Thủ Đức, Phường Linh Trung