Chuyên Thanh Lý – Chuyên Mua Bán Đồ Cũ (Đồ Cũ LÊ VY)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 28 Bình Long, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 673 99 72
Trang web chuyenthanhly.com
Vị trí chính xác 108.017.731, 1.066.097.867


Hình ảnh

Xem thêm:  Đồ Cũ Thiên Bảo - ( Thu Mua Thanh lý Nhà Hàng, Quán Ăn ), Kp 2