Chungxe, thuê xe tự lái toàn quốc, Bùi Thị Xuân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 166 P. Huế, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 090 450 95 96
Trang web chungxe.vn
Vị trí chính xác 21.014.809, 10.585.162.199.999.900


Địa chỉ Chungxe, thuê xe tự lái toàn quốc ở đâu?

166 P. Huế, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Chungxe, thuê xe tự lái toàn quốc như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cho Thuê Xe Ô Tô Toàn Hoàng, Mân Thái